Rahamylly laajentaa rahoitustarjontaansa osakeyhtiöiden lisäksi myös muihin yhtiömuotoihin

Jussi Mäkinen | 16.05.2019 |

Rahamyllyn toiminta on lähtenyt käyntiin vauhdikkaasti ja rahoitushakemuksia on saapunut suuri määrä. Hakijoiden joukossa on ollut myös muita yhtiömuotoja kuin osakeyhtiöitä. Olemmekin kevään aikana tutkineet luottoprosessimme soveltuvuutta myös muiden yhtiömuotojen rahoitukseen ja päättäneet laajentaa tarjontaamme myös muille kuin osakeyhtiöille. Edellytyksenä luottopäätösprosessiin pääsemiselle ovat, että yrityksellä on y-tunnus, riittävä määrä tilikausia historiatiedoissa ja että yrityksellä on tai sille voidaan tehdä Asiakastieto Oyj:n riskiluokitus- ja pisteytysanalyysi. Tämän jälkeen hakijayrityksestä tehdään Alexandria Yritysrahoituksen luottostrategian mukaisesti tarkempi analyysiprosessi ja luokitus samalla tavalla kuin osakeyhtiöillekin.

Päätöksellä ei ole vaikutusta sijoittajien tulevaan riskiprofiiliin, sillä luottoprosessi ja lainan myöntämisen edellytykset ovat näille muille yhtiömuodoille samat kuin osakeyhtiöidenkin kohdalla. Katsomme, että tämän päätöksen myötä pystymme kuitenkin yhdessä teidän sijoittajien kanssa entistäkin paremmin toteuttamaan sitä tehtävää, joka Rahamyllyllä pk-yritysten rahoituksen ja sitä kautta kasvuedellytysten mahdollistajana on.

Yleistä Rahamyllyn luottopäätösprosessista

Rahamyllyn välittämät lainat käyvät läpi Alexandria Yritysrahoitus Oy:n toteuttaman luottopäätösprosessin. Prosessin avulla kartoitetaan asiakkaiden liiketaloudellinen tila, jonka perusteella tehdään joko positiivinen tai negatiivinen päätös. Päätöksentekoon vaikuttavat mm. hakijayrityksen historiatiedot, maksukäyttäytyminen sekä historiallinen ja hakemushetken liiketaloudellinen tilanne. Jos hakijayritys täyttää luotonmyönnön kriteerit, hakijalle annetaan rahoitustarjous, josta ilmenee lainan korko, avauspalkkio eli toimitusmaksu sekä laina-aikana perittävät hoitokulut. 

Luottopäätösprosessiin voidaan hyväksyä myös sellainen hakija, jonka ulkopuolisen luottoluokittajan luottoluokitus on alhaisempi kuin A. Tällöin yrityksen taloudellisessa tilanteessa tai muussa viime aikaisessa kehityksessä on kuitenkin täytynyt tapahtua jotain sellaista, joka lähtökohtaisesti nähdään luottoluokitusta parantavana. Luoton myöntämisen edellytyksenä on kuitenkin joka tapauksessa se, että Alexandria Yritysrahoituksen tarkemmassa analyysissä sisäisen luottopäätösprosessin antama luokitus on vähintään A.

New call-to-action      New call-to-action