Rahamyllyn saamien lainahakemusten määrä on kasvanut vauhdilla

Markus Neimo | 20.03.2020 |

Rahamyllyyn on viime päivinä tullut yhä kasvavassa määrin lainahakemuksia, joka on tyypillistä meneillään olevan kaltaisissa poikkeustilanteissa. Lähes kaikki yritykset miettivät nyt kriisin vaikutuksia omaan liiketoimintaansa ja pyrkivät myös ennalta varautumaan sen aiheuttamiin ongelmiin kassavirrassa ja sitä myötä yrityksen taloudellisessa asemassa. Olemme saaneet yhteistyöverkostomme kautta paljon lainahakemuksia, joiden luottokelpoisuutta on jo etukäteen arvioitu yhteistyökumppaneiden toimesta. Näiden hakemusten laatu on ollut keskimääräisesti erittäin hyvää ja yritykset ovat Rahamyllyn näkökulmasta suurilta osin luottokelpoisia.

Olemme toki saaneet paljon hakemuksia myös sellaisilta yrityksiltä, jotka eivät täytä luottoprosessissamme asetettuja kriteereitä. Luottoprosessia toteutetaan edelleen samoilla kriteereillä kuin aiemminkin ja meneillään olevan kriisin mahdolliset vaikutukset pyritään ottamaan korostetusti huomioon luottokelpoisuutta arvioitaessa. Suurinta osaa yrityksistä emme siten Rahamyllyn kautta pysty valitettavasti tässä muuttuneessa tilanteessakaan rahoittamaan.

Koronavirusepidemian vaikutukset olemassa olevaan lainakantaan ja siihen liittyvät järjestelyt

Koronaviruksen nopea leviäminen vaikuttaa suureen osaan pienyrityksiä ja siten myös moneen Rahamyllyn kautta lainaa saaneeseen pienyrittäjään. Olemme tämän vuoksi päättäneet toimenpiteistä, joilla voimme osaltamme sijoittajien kanssa olla tukemassa laina-asiakkaitamme. Rahamylly tarjoaa koronaviruksen vuoksi tilapäisiin maksuvaikeuksiin ajautuneille yrityksille enimmillään 3 kuukauden lyhennysvapaata, jolla pyritään turvaamaan pidemmällä aikavälillä elinkelpoisten yritysten toiminta ja kassavarojen riittävyys kriisin akuutin vaiheen yli. Maksuvaikeuksia varmasti tulee ja osa niistä tulee johtamaan myös konkursseihin. Lyhennysvapailla pyrimme kuitenkin välttämään sellaisia konkursseja, jotka johtuisivat käsillä olevan poikkeuksellisen tilanteen takia syntyneistä akuuteista kassakriiseistä. Tämä on myös Rahamyllyn sijoittajien edun mukaista, koska lyhennysvapaan aikanakin yritykset maksavat sijoittajille lainoistaan koron, jonka lisäksi järjestelyllä on todennäköisesti positiivisia vaikutuksia yritysten maksukykyyn tulevaisuudessa.

Rahamyllyn näkymät

Käsillä olevissa poikkeuksellisissa olosuhteissa elinkelpoisten pk-yritysten toimintaedellytysten ylläpitäminen rahoituksen osalta on entistäkin tärkeämpää. Rahamyllyn toiminnalla pystymme jatkossakin vastamaan yritysten rahoitustarpeisiin nopeasti ja tehokkaasti täysin digitaalisen lainanhakuprosessin myötä. Nyt jos koskaan Rahamyllyn koko toiminta-ajatus näyttäytyy siinä valossa kuin alun perin oli tarkoituskin – vakiintunutta toimintaa harjoittavien pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen turvaaminen on meidän kaikkien yhteinen asia ja etu. Laitetaan siis raha edelleen töihin ja pidetään kotimaisen talouden rattaat pyörimässä!

Mikäli Rahamyllyn toiminnan tai lyhennysvapaiden osalta herää kysyttävää, niin saatte vastauksen kysymyksiinne osoitteesta rahamylly@alexandria.fi tai olemalla yhteydessä numeroon 0200 10 100.

Markus Neimo

Markus Neimo

Toimitusjohtaja