Rahoitusjohtajan terveiset Rahamyllyn sijoittajalle

Pekka Nuutinen | 16.04.2020 |

Arvoisat Rahamyllyn sijoittajat,

olemme joutuneet yhteiskunnassamme hyvin erikoislaatuiseen tilanteeseen. Olen henkilökohtaisesti kohdannut työurani aikana kaksi kertaa aiemmin vastaavanlaiset jaksot, jotka ovat ravistaneet vahvasti kansalaisia ja elinkeinoelämää. Vastaavia ajanjaksoja ovat olleet suuri talouden taantuma 1990-luvulla sekä ns. finanssikriisi 2000-luvun loppupuolella. Näistä edellistä on selviydytty kunniakkaasti ja uskon, että selviämme myös tästä meneillään olevasta.

Olemme reagoineet Rahamyllyssä tähän tilanteeseen välittömästi, kun signaaleja alkoi tulla markkinoilta. Päätimme tarkastella ja tiukentaa lainojen myöstämisprosessia. Lisäsimme joitakin uusia parametreja analyysityökaluumme. Näiden avulla pystymme tarkemmin analysoimaan lainanhakijoiden historiallisista maksutapaa ja maksukäyttäytymistä. Tiukensimme myös kriteerejä, joiden avulla mittaamme yrityksen lainanhoitokykyä. Kohdistamme myös enemmän huomiota eri toimialojen luottohäiriö- ja konkurssiherkkyyteen.

Olemme hyvin tietoisia vallitsevasta tilanteesta suomalaisessa PK-yrityskentässä. Luotto- ja rahoituspolitiikkamme Rahamyllyssä perustuu pitkälti laajaan kokemukseen. Nykylaina-asiakkaiden kohdalla olemme toimineet tässä tilanteessa myöntämällä kolmen kuukauden lyhennysvapaan niille yrityksille, jotka ovat sitä perustellusti pyytäneet. Tällöin asiakkaat maksavat sijoittajille koron osuuden ja lyhennykset siirtyvät laina-ajan loppuun. Kun lyhennykset jatkuvat vapaan jakson päätyttyä, katsomme mikä on yritysten tilanne ja reagoimme siihen joko myöntämällä lisää lyhennysvapaata tai jos tarve vaatii ja siihen on edellytyksiä, niin myönnämme lisärahoitusta liiketoiminnan jatkamiseen tai uudelleen käynnistämiseen.

Yhteistyöllä me tästä tilanteesta selviämme!

New call-to-action

 

Pekka Nuutinen

Pekka Nuutinen

Rahoitusjohtaja