Sijoittaja, miten olet ajatellut auttaa kotimaisia PK-yrityksiä?

Markus Neimo | 03.04.2020 |

Koronakriisi on tuonut myös ennennäkemättömän kriisin lukemattomille yrityksille tässä maassa. Erityisen hankalassa tilanteessa ovat olleet pienet ja keskisuuret yritykset, jotka työllistävät yli miljoona ihmistä ja muodostavat puolet Suomen bruttokansantuotteesta. Suomalaisten sijoittajien rahalla voidaan tehdä nopeasti hyvää näille yrityksille.

Suomen hallitus valmistelee monia toimia pelastaakseen elinkelpoisia yrityksiä, joita koronaviruksen aiheuttama kriisi koettelee tällä hetkellä kovalla kädellä. Rahamyllyyn tulleiden yhteydenottojen perusteella tähän mennessä julkistettu, lähinnä pankkilainoihin ja Finnveran takauksiin perustuva rahoitus ei kuitenkaan valu riittävän nopeasti yrityksiin, eikä se kohdistu pienempiin yrityksiin, joissa sitä kaikkein kipeimmin tarvittaisiin.

Esimerkiksi Business Finlandin kehitysrahoitusta on muutettu koskemaan ainoastaan yli 6 henkeä työllistäviä yrityksiä. Finnveran takauksillakaan ei pystytä pienempien yritysten akuutteja rahoitustarpeita hoitamaan, koska rahoituksen myöntäjinä ovat joka tapauksessa pankit, joiden jo aiemmin heikko kyky lainoittaa pienyrityksiä ei ole muuttunut mihinkään kriisin seurauksena.*

PK-yritykset ovat suuryrityksiä huomattavasti tärkeämpiä työllistäjiä. Alle 10 hengen yritykset työllistävät yli miljoona suomalaista ja tuovat myös noin puolet koko Suomen bruttokansantuotteesta. Näiden yhtiöiden toimintaedellytysten turvaaminen olisikin vähintään yhtä tärkeää kuin tukitoimien keskiössä olevien yritysten.*

Mitä sijoittaja voi tehdä?

Rahamyllyn tehtävänä on ollut alusta saakka saattaa suomalaisten sijoittajien raha töihin kotimaisiin, hyviin PK-yrityksiin, nopeasti ja järkevillä ehdoilla.

Kriisin johdosta kasvaneiden rahoitustarpeiden myötä myös Rahamylly on saanut suuren määrän rahoitushakemuksia erittäin hyvän luottoluokituksen omaavilta yhtiöiltä. Tämä johtuu näkemyksemme mukaan siitä, että meneillään oleva poikkeuksellinen aika on johtanut nopeasti tilapäisiin käyttöpääomahaasteisiin myös monissa erittäin hyvässä kunnossa olevissa yhtiöissä. Hyvienkin yhtiöiden lainarahan saanti on ollut viime vuosina haastavaa, koska harvalla yhtiöllä on normaalioloissakaan mahdollisuutta antaa pankeille esimerkiksi niiden vaatimia reaalivakuuksia.

Kun pankit eivät kykene lainoittamaan ja tukitoimet eivät ole riittäviä, tarvitaan suomalaisten yksityissijoittajien rahaa.

Rahat töihin yrityksiin NYT

Rahamylly on valmiina välittämään nopeasti rahoitusta sellaisille yrityksille, joiden näkymät kriisin jälkeisenä aikana ovat positiivisia, ja joiden takaisinmaksukyky säilyy kriisin aikanakin hyvänä. Luottoprosessi on ollut alusta saakka tarkka ja systemaattinen, ja kriisin oletetut vaikutukset otetaan myös korostetusti huomioon lainan takaisinmaksukykyä arvioitaessa. Rahat saadaan yrityksen käyttöön nopeimmillaan parissa päivässä hakemuksesta, ja korkotaso on kilpailukykyinen 5-10 %.

Tähän tarvitsemme kuitenkin sijoittajia, jotka haluavat olla mukana mahdollistamassa hyvien yritysten toiminnan jatkumisen poikkeuksellisten aikojen yli. Samalla sijoittajat saavat sijoituksilleen tuottoa. Sijoittajan on nyt mahdollista rakentaa, Rahamyllyn automaattisen hajautuksen avulla, nopeastikin hyvin hajautettu yrityslainasalkku hyvän luottoluokituksen yhtiöistä, sekä samalla vaikuttaa omalla panoksellaan hyvin konkreettisesti suomalaisten yritysten kriisistä selviämiseen, tulevaan kasvuun sekä työllistämismahdollisuuksiin.

Sijoituksen tekeminen on nopeaa, ja se tapahtuu kokonaan verkkopalvelussa. Palvelu on sijoittajalle täysin maksuton alusta loppuun.

Lue lisää www.rahamylly.fi/sijoita-yrityslainoihin tai avaa tili.

New call-to-action


New call-to-action

* Lähteet: 
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/
https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/yrittajyys-suomessa-316363

Markus Neimo

Markus Neimo

Toimitusjohtaja