Yrittäjä, tiesitkö että voit saada yrityslainaa ilman reaalivakuuksia?

Rahamyllyn tiimi | 14.05.2019 |

Yrityslainaa harkitsevan yrittäjän tavallisimmat kysymykset liittyvät vakuuksiin. Pitääkö yrityslainaa hakiessa antaa vakuuksia? Jos, niin minkälaisia?

Vakuus on eräänlainen lainanantajan turva sille, että hän saa antamansa lainapääoman (tai edes osan siitä) takaisin tilanteessa, jossa lainanottaja ei pystykään maksamaan lainaa takaisin.

Vakuus voi olla kiinteää omaisuutta (esimerkiksi kiinteistö) tai pankkitalletus. Vakuus voi olla myös ns. henkilövakuus, jolloin vakuuden antaja sitoutuu takaamaan velan lainanottajan puolesta. Laina lankeaa takaajan maksettavaksi, mikäli lainanottaja ei kykene sitä hoitamaan.

Yrityslainan vakuudet

Yrityslainoissa yleisimmin käytettävät vakuudet voidaan jakaa reaalivakuuksiin ja henkilötakauksiin perustuviin vakuuksiin.

Reaalivakuudet

Reaalivakuuksia ovat muun muassa:

  • yrityksen omistamat kiinteistöt
  • yrityksen omistamat arvopaperit tai irtain omaisuus.

Reaalivakuuksien kohdalla käytetään kiinteistökaupastakin tuttua panttausta, jossa omaisuutta pantataan velan vakuudeksi. Jos yritys esimerkiksi omistaa toimitilakiinteistönsä, ja tätä kiinteistöä käytetään yrityslainan reaalivakuutena, haetaan toimitilalle kiinnitystä. Tämän pohjalta haettu panttikirja luovutetaan lainanantajalle vakuudeksi. Panttioikeuteen liittyvää kiinnitystä haetaan Maanmittauslaitokselta.

Yrityskiinnityksen piiriin voivat kuulua kiinteistöjen lisäksi myös esimerkiksi yrityksen käyttöomaisuus, kuten koneet ja laitteet, ja immateriaalioikeudet, kuten tavaramerkit tai patentit.

Henkilövakuudet

Henkilövakuuksien tyypillisin muoto on ns. omavelkainen takaus, jossa lainanottaja itse vastaa lainan takaisinmaksusta, jos yritys ei pysty suoriutumaan lainan takaisinmaksamisesta. Henkilötakaus tehdään yleensä yrityksen edustajan, kuten yrittäjän tai hallituksen jäsenen nimissä.  Henkilötakaajana voi olla myös muu yhtiön nimeämä henkilö.

Henkilövakuus voidaan asettaa ns. toissijaisena takauksena. Tällöin päävelallisena toimii esimerkiksi itse yritys eli osakeyhtiö, ja henkilöt takaavat lainan vasta toissijaisesti. Jos siis osakeyhtiö ei pysty suoriutumaan lainaan liittyvistä velvoitteista, lankeaa laina sen toissijaisille takaajille.

Mikä on yrityslaina ilman reaalivakuuksia?

Yrityksen ja yrittäjän on mahdollista hakea lainaa ilman, että hänellä on kiinteää omaisuutta tai muita reaalivakuuksia yrityslainan vakuudeksi. Tällöin vakuudeksi riittää yleensä henkilötakaus.

Yrityslainan vakuuksien suuruus määräytyy yleensä sen mukaan, mitä tarkoitusta varten yrityslainaa haetaan, kuinka suuresta summasta on kysymys ja mikä on yrityksen taloudellinen tilanne.

Rahamyllyssä näiden ilman reaalivakuuksia myönnettävien yrityslainojen luottoprosessissa jokaisen lainaa hakevan yrityksen tilanne käsitellään yksilöllisesti. Rahamyllyssä lainapäätökseen vaikuttavat:

  • rahoitettavan hankkeen taloudelliset edellytykset
  • lainan määrä suhteutettuna yrityksen maksukykyyn
  • lainan juoksuaika
  • yrityksen aiempi maksukäyttäytyminen

Miten haen yrityslainaa ilman reaalivakuuksia?

Rahamylly tarjoaa yrityslainaa ilman reaalivakuuksia suomalaisille, vakavaraisille yrityksille. Voit hakea kauttamme lainaa aina 20 000 eurosta 200 000 euroon saakka. Kiinteä korko koko laina-ajalle on 5–10 %.

Yrityslainaa haet helposti verkkopalvelumme kautta. Käsittelemme hakemuksesi nopeasti – saat alustavan lainapäätöksen jopa samana päivänä ja viimeistään seuraavana arkipäivänä. Yrityslainaa voit hakea verkkopalvelumme kautta mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Kokeile lainalaskuriamme: https://www.rahamylly.fi/yrityslaina

New call-to-action