Yrityksen rahoitus – mitä vaihtoehtoja sinulla on yrityksen rahoituksen järjestämiseen?

Rahamyllyn tiimi | 20.02.2019 |

Menestyminen yritystoiminnassa vaatii niin henkistä kuin maallistakin pääomaa. Yrityksen rahoitus ja sen järjestäminen voivat aiheuttaa päänvaivaa niin aloittelevan kuin pitkän linjan yrityksissä. Keräsimme yhteen vinkkejä eri rahoitusvaihtoehdoista ja yritysrahoituksen hakemisesta.

Yrityksen onnistunut rahoitus luo pohjan tulevalle menestykselle

Vaikka raha ei takaa menestystä, yrityksen kasvu ja menestys vaativat riittävää rahoitusta. Yrityksillä on runsaasti erilaisia mahdollisuuksia rahoituksen järjestämiseen. Karkeasti yrityksen rahoitusvaihtoehdot voidaan jakaa pääomarahoitukseen ja tulorahoitukseen.

Jos yrityksen liiketoiminta on kannattavaa ja kassassa riittää varaa investointeihin, ei yritys välttämättä tarvitse ulkopuolista rahoitusta. Tällöin puhutaan tulorahoituksesta. Tulorahoitteisessa toiminnassa saattaa yrityksen kasvun kannalta ilmetä muutamia haasteita:

Aika: Monesti rahoitustarpeet (esimerkiksi investointi tai uuden henkilöstön palkkaaminen) voivat kasvun hetkellä tulla nopeasti eteen. Tällöin tilanne voi muodostua ongelmaksi, jos tulorahoitusta saadaan vasta pitkällä aikavälillä.

Toiminnan jatkuvuus: Vaikka yrityksen kassassa olisi tarpeeksi rahaa tietyn investoinnin tekemiseen, voi kassavarojen sitominen kyseiseen investointiin olla riskialtista. Yrityksen kassan ensisijaisena tehtävänä kun on kattaa yrityksen päivittäinen toiminta ja juoksevat menot. Näin sisään tulevat ostolaskut, henkilöstön palkat ja verot tulevat maksettua ajallaan.

Pääomarahoitus on yleinen yrityksen rahoituksen muoto. Pääomarahoitus voidaan jakaa edelleen oman pääoman ja vieraan pääoman ratkaisuihin. Oman pääoman rahoituksella tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa yrityksen osakkaat sijoittavat yhtiöön lisää varoja. Vieraan pääoman rahoitusta ovat ulkopuolisilta tahoilta, kuten pankilta tai muulta rahoituslaitokselta, saadut lainat.

Vieraan pääoman rahoitus voidaan vielä jakaa kahteen ryhmään: lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan. Lyhytaikaista vierasta pääomaa ovat muun muassa yritysluotot ja -lainat, joiden takaisinmaksuaika on lyhyt. Pidempiaikaista vierasta pääomaa ovat muun muassa isompia investointeja varten otetut pankkilainat, joissa takaisinmaksuaika voi olla useita vuosia.

Mitä eri vaihtoehtoja on tarjolla yrityksen rahoitukseen?

Tarkastelemme seuraavassa erityisesti lainamuotoisia rahoitusvaihtoehtoja.
Pankkilaina
Kuten yksityishenkilöt, myös yritykset voivat hakea lainaa pankista. Pankkilainan tai rahoituksen muoto vaihtelee lainan tarpeen mukaan. Yrityksen arjen puskuriksi pankit tarjoavat yleensä yritysluottoja, joilla yritys voi tasapainottaa talouttaan tarvittaessa.

Isompiin investointeihin voi pankista hakea yrityslainaa, jolle yleensä määritellään tietyt vakuudet aivan kuten yksityishenkilöiden lainoissa. Yrityslainan vakuutena voivat toimia yrityksen omistamat toimitilat, kalusto tai vaikkapa henkilötakaus. Isompien pankkilainojen saamisen edellytyksenä on lähes poikkeuksetta omarahoitusosuus, eli osa lainasta pitää pystyä rahoittamaan yrityksen kassasta tai muilla rahoitusratkaisuilla.
Yrityslaina
Yrityslaina on rahoituslaitoksen myöntämä lainamuotoinen rahoitus. Summat liikkuvat yleensä muutamien kymmenien ja satojentuhansien eurojen haarukassa. Yrityslainojen suosio on kasvanut viime vuosina. Kasvun taustalla ovat muun muassa pankkien kiristyneet lainanantoehdot, yrityslainojen kilpailukykyinen korkotaso ja maltilliset vakuudet. Yrityslainaa on myös saatavilla ilman reaalivakuuksia, mikä osaltaan helpottaa yritysten mahdollisuuksia saada lainaa.
Joukkorahoitus
Joukkorahoitus on noussut viime vuosien aikana entistä suositummaksi tavaksi kerätä rahoitusta yritykselle tai esimerkiksi lanseerattavalle tuotteelle tai palvelulle.
Finnvera ja Business Finland
Yritysten rahoitusjärjestelyissä yhtenä vaihtoehtona on hakea yrityksen rahoitusta valtion omistamista Finnverasta tai Business Finlandista (entinen Tekes ja Finpro). Sekä Finnveran että Business Finlandin kautta on mahdollista hakea valtion takaamaan yrityslainaa. Erityisesti Business Finlandin kautta on myös mahdollista hakea monenlaista rahoitusta tai avustusta yrityksen kansainvälistymiseen.
Laskurahoitus
Laskurahoitus on kasvattanut suosiotaan lyhytaikaisen rahoituksen muotona. Laskurahoituksen idea on yksinkertainen: yritys myy laskusaatavansa rahoitusyhtiölle ja saa tilille rahat kyseisistä laskuista rahoitusyhtiön provisiolla vähennettynä. Näin yrityksen ei tarvitse jäädä odottamaan saataviaan.

Mikä on oikea rahoitusvaihtoehto juuri minun yritykselleni?

Jokainen yritys ja yrityksen tilanne on yksilöllinen, joten ei ole olemassa yhtä selkeää kaavaa sille, mikä rahoitusmuoto yritykselle sopii. Oikean rahoitusmuodon valintaan vaikuttavat muun muassa:
  • rahoituksen tarpeen kiireellisyys
  • tarvittavan rahoituksen määrä
  • yrityksen taloudellinen tilanne ja oman pääoman määrä.

Jos yritys tarvitsee rahoitusta nopeasti, ei esimerkiksi joukkorahoitus ole paras ratkaisu, koska joukkorahoituskampanjat kestävät usein vähintään 1–2 kuukautta.

Tarvittavan rahoituksen määrä vaikuttaa osaltaan rahoitusmuotoon. Jos rahoituksen tarve on suuri (useita satoja tuhansia tai jopa miljoonia euroja), ovat yleisimpinä rahoitusmuotoina pankin tarjoamat lainaratkaisut, joissa tarvitaan yleensä merkittäviä vakuuksia. Jos taas rahoitustarve on muutamalle kymmenelle tuhannelle tai sadalle tuhannelle eurolle, on hyvänä vaihtoehtona eri rahoituslaitosten tarjoamat vakuudelliset tai vakuudettomat yrityslainat. Satunnaisten muutamien tuhansien eurojen rahantarpeeseen voivat erilaiset yritysluotot tai esimerkiksi yritysluottokortin hankkiminen olla järkevä ratkaisu.

Kun yritys hakee ulkopuolista rahoitusta, on yrityksen taloudellinen tilanne luonnollisesti asia, josta lainanantaja on kiinnostunut. Samoin kuin kuluttajalainoissa, myös yrityslainoissa ja rahoituksessa lainanantaja arvioi yrityksen maksukykyä ja luottokelpoisuutta osana luottoprosessissiansa. Sen tarkoituksena on arvioida yrityksen taloudellista tilannetta, vieraan pääoman rahoituksen määrää ja sitä, miten yritys on hoitanut muita velvoitteitaan (mm. veronmaksu). Nämä kaikki vaikuttavat lainan takaisinmaksukykyyn ja kiinnostavat siksi myös lainanantajaa.

Rahamylly tarjoaa vaihtoehdon yrityksen rahoitukseen

Jos olet hakemassa yrityksellesi 20 000–200 000 euron suuruista lainaa tai tarvitset pääomaa esimerkiksi yrityksen pankkilainan omarahoitusosuuteen, on Rahamylly potentiaalinen vaihtoehto juuri sinulle.

Rahamylly on kotimainen, pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu yrityslainapalvelu, joka tarjoaa yritykselle vaivattoman ja sopivan tavan yrityksen toiminnan rahoittamiseen. Voit hakea yrityslainaa helposti verkossa ja saat lainapäätöksen muutamassa arkipäivässä. Lainan summan ja takaisinmaksuajan voit määritellä itse aina 6 kuukaudesta 60 kuukauteen.


New call-to-action