Yrityslaina auttaa yritystä monenlaisissa rahoitustarpeissa

Rahamyllyn tiimi | 13.03.2019 |

Oletko tilanteessa, jossa tarvitset rahallista buustia liiketoiminnallesi? Yrityslaina tai yritysluotto voivat olla sopiva vaihtoehto juuri sinulle. Kerromme tässä artikkelissa muun muassa:

 • millaisissa tilanteissa yritykset tai yrittäjät yleensä hakevat yrityslainaa
 • mitkä asiat sinun on hyvä huomioida yrityslainaa hakiessasi
 • mitä vaihtoehtoja sinulla on lainan hakemiseen.

Yrityslaina on laina siinämissä muutkin

Kun tarvitset rahallista tukea opiskeluaikana, otatopintolainaa. Kun olet hankkimassa asuntoa, otat asuntolainaa. Kun haluat investoida yritykseesi ja sen kasvuun, haet yrityslainaa.

Yrityslaina tai yritysluotto on vaihtoehto yrityksen kasvun ja kehityksen rahoittamiseen. Yrityslainoja myöntävät mm. erilaiset yritysten kehittämiseen keskittyneet toimijat (kuten Business Finland (ent. Tekes ja ja Finpro) sekä Finnvera), pankit ja yritysrahoitukseen erikoistuneet rahoitusyhtiöt.


Millaisissa tilanteissa yrityslainaa haetaan?

Yritysten ja yrittäjien rahoituksen tarve vaihtelee hyvin paljon yrityksen toiminnan, iän ja taloudellisen tilanteen suhteen.

Yleisimpiä tilanteita, joissa yrityslainaa tai -luottoa haetaan:

 • Yrityksen liiketoiminta on alkutaipaleellaan ja tarvitaan investointeja.
 • Pääomaa tarvitaan kasvuun (esimerkiksi rekrytoinnit ja laiteinvestoinnit).
 • Pelkkä tulorahoitus ei riitä yrityksen kasvuvauhdin ja kassan turvaamiseen.
 • Yrityksen taloudellisessa tilanteessa tapahtuu yllättävä ja hetkellinen muutos.

Yrityslainaa tai -luottoa haetaan siis johonkin selkeään tarpeeseen. Alla on esitelty konkreettisia esimerkkitilanteita, joissa yrityslaina voi olla hyvä rahoitusvaihtoehto.

Kun kassa on kasvun esteenä

Monilla yrityksillä tulee historiansa aikana vastaan tilanteita, joissa täytyisi tehdä kerralla tavallista isompi investointi. Tämä vaatii sekä riskinottokykyä että rahaa. Monilla yrittäjillä ensimmäistä on, mutta haaveet yrityksen kasvattamisesta voivat tyssätä rahan puutteeseen.

“Mistä minä nyt noin ison summan taikoisin hetkessä, kun työntekijöiden palkatkin pitää maksaa?”

Kassa on yrityksen sydän. Kun yritys pystyy hoitamaan verot, päivittäisen maksuliikenteen ja työntekijöiden palkat mallikkaasti, voi se hyvin ja yrittäjäkin nukkuu yönsä paremmin.

Yrityslainaa voidaan tarkastella yrityksen kassanhallinnan osalta kahdesta näkökulmasta:

 • Yrityksellä voi olla hetkellisiä haasteita kassansa kanssa esimerkiksi silloin, kun yrityksen asiakkaat eivät maksa laskujaan ajallaan, liiketoiminta on hyvin kausiluonteista tai kausivaihtelut ovat suuria.
 • Yrityksen kassan tilanne voi olla hyvä, mutta investointi kasvuun lohkaisisi liian suuren osan yrityksen kassasta ja yrityksen toiminta voisi vaarantua.

“Kuka nämä kaikki työt tekee?”

Kun yritys kasvaa ja myynti käy kuumana, voi yrittäjälle ja yrityksen henkilöstölle nousta hiki otsalle. “Kuka nämä kaikki työt tekee?” ajattelee moni. Uusien työntekijöiden rekrytointi on asia, jota kasvavan yrityksen pitää usein tehdä etupainotteisesti. Tämä asettaa haasteen yrityksen taloudelle: henkilöstökustannukset kasvavat, mutta myynnin ja sitä kautta liikevaihdon kasvu eivät välttämättä kulje lyhyellä aikavälillä käsi kädessä.

Kun yritys kasvaa, tarvitaan usein mm. lisää osaavaa työvoimaa, investointeja laitteisiin tai isompia toimisto- tai tuotantotiloja. Näissä tilanteissa yrityslaina on yksi varteenotettava rahoitusvaihtoehto.

“Pitää takoa silloin kun rauta on kuumaa”

Vanha sanonta pitää usein yritystoiminnassa paikkansa. Yrityksellä ja yrittäjällä voi tulla vastaansa tilanne, jossa täytyy olla valmis tekemään nopeitakin ratkaisuja. Jos ratkaisut vaativat suurempia rahallisia investointeja, voi lainan tai luoton ottaminen olla yksi vaihtoehto.

Minkälaiset yritykset voivat hakea yrityslainaa?

Monenlaiset yritykset toimialasta riippumatta voivat hakea yrityslainaa. Lähtökohtaisesti yrityslainan edellytyksenä on, että

 • yritys on toiminnassa ja se on merkitty kaupparekisteriin
 • yrityksen talous on kunnossa
 • yrityksellä ei ole verovelkaa.

Yrityslainaa myös ilman vakuuksia

Lainan myöntäjä haluaa usein asettaa lainalle vakuuden. Vakuutena voivat toimia esimerkiksi yrityksen omistama toimitila, koneet ja kalusto (esimerkiksi tuotantokoneet, kulkuneuvot jne.) tai rahavakuus.

Yrityslainaa on myös mahdollista hakea ilman reaalivakuuksia. Tällöin yleisin käytäntö on, että yrityksen omistaja tai hänen nimeämänsä henkilö toimii takaajana yrityslainalle.

Se, että yrityslaina on mahdollista saada ilman reaalivakuuksia, on hyvä asia. Yhä useammalla toimialalla yrityksen reaaliomaisuus on hyvin pienessä roolissa – koneet, laitteet tai toimitilat ovat yhä harvemmin yrityksen itsensä omistamia, jolloin yrityksen tärkein pääoma on ennemminkin yrityksen ja sen henkilöstön osaaminen.